-

Blankett för klagomål              

 

Namn:
 
 
 
Telefonnummer:
Adress:
 
 
 
Postnr:
E-post:
 
 
 
Klagomål berör:

 

 

Beskriv kortfattat ditt klagomål:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum:
 
 
Namnteckning:
 
 
 

 

 

Blanketten skickas eller lämnas till Sjöhästen Pedagogisk omsorg Korsberga

 

Sjöhästen Pedagogiska Omsorg Vetlanda AB                                                                                                     

Industrigatan 15

570 10  KORSBERGA

 

Site Builder drivs av  Vistaprint