top of page

Hygien på Sjöhästen


Barn i förskolan är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal.

Sjöhästen har ett gemensamt dokument som följs för att minska smittspridning. Genom att säkra bra hygienrutiner på sjöhästen kan vi minska risken för spridning från barn till barn och från barn till personal.


Du som förälder bör tänka på:

Smittspridning sker ofta via händerna, när barnen haft kontakt med näsa, mun eller avföring. Handhygien är viktig!

Var ute mycket. Smitta sprids inte lika lätt utomhus.

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin dag på förskolan. Det är också viktigt att föräldrar och personal pratar med varandra för att få veta vilka sjukdomar som är på gång. Det är då lättare att stoppa spridningen.


Förkylning

Förkylning är den allra vanligaste formen av luftvägsinfektion. Undvik att förkylning sprids genom att lära barnet att nysa i en pappersnäsduk eller i armvecket istället för rakt ut. Försök att lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, det är där virus lättast fastnar och sprids. Tvätta händerna med flytande tvål före måltider och efter toalettbesök. Den som är förkyld behöver använda en egen handduk. Tvätta handduken ofta.

Låt barnet stanna hemma vid feber, men även om barnet är feberfritt och så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan.


Magsjuka

Magsjuka bryter ut 12-48 timmar efter att man smittats. Kräkningar brukar upphöra inom ett dygn, men diaréerna kan fortsätta i en vecka. Att vila och få i sig vätska är viktigt för att må bättre. För att undvika magsjuka är det viktigt med noggrann hygien. Tvätta händerna med flytande tvål före måltider och efter toalettbesök. Se till att den som är magsjuk har en egen handduk, och tvätta den ofta.

Låt barnet stanna hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén och tills det börjar äta som vanligt igen.


Ögoninfektion

Ögoninfektion kommer ofta i samband med en virusinfektion, som förkylning. Vid en ögoninfektion är barnets ögon irriterade, variga och kan klibba ihop. För det mesta läker det inom en vecka utan behandling. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn. För att undvika ögoninfektion är det viktigt att vara noggrann med handtvätt.

Låt barnet stanna hemma om ögonen är så variga och kladdiga att man regelbundet måste torka eller tvätta av dem och barnet är påverkat av ögoninfektion.


bottom of page