top of page

Blankett för klagomål

Namn:

Telefonnummer:

Adress:

Postnr:

E-post:

Klagomål berör:

Beskriv kortfattat ditt klagomål:

Ort, Datum:

Namnteckning:

Blanketten skickas eller lämnas till Sjöhästen Pedagogisk omsorg Korsberga

Sjöhästen Pedagogiska Omsorg Korsberga AB

Industrigatan 15

570 10 KORSBERGA

bottom of page