top of page

Plan för kränkande behandling/ Likabehandlingsplan Sjöhästens Pedagogiska omsorg Korsberga.

Den pedagogiska verksamheten har inriktning mot lekens betydelse för utveckling. Vi anser att leken är barnens viktigaste redskap. Den behöver de för att lära sig förstå och behärska sin omgivning. För att låta barnen få en sund vistelse och hälsosam livsstil har vi som mål att lägga en stor del av verksamheten utomhus. 

Lokalen ligger i nära anslutning till skogen som vi kommer tillbringa mycket av tiden. Det är svårt att hitta en bättre och mer utvecklande miljö att leka i. Vi vill ge barnen en inspirerande miljö med engagerade, medupptäckande vuxna, där de kan utvecklas till nyfikna och kreativt tänkande individer. Här finns det tid och plats för att leka färdigt. 


Leken är en viktig del i den pedagogiska verksamhetens vardag och barnen skall ha roligt, känna glädje och värme när de prövar och utforska världen runt omkring sig. Våra barn utsätts för alltför mycket stress, detta vill vi motverka med en lugn och harmonisk stämning. Vi vill ha trygga och självständiga individer. Detta uppnår vi genom välplanerade aktiviteter där barnen själva fått bestämma innehåll. Varje vecka startar med en grovgenomgång av hela veckans aktiviteter, där det ges tillfälle för alla barn att komma med synpunkter eller ändringar. Vi startar även varje dag med en liten genomgång av dagen. Denna metod ger barnen möjlighet att själva vara med och bestämma och känna att deras insats är viktig. Men strävar dessutom efter att inte ge barnen allt för mycket att välja mellan, då beslutsångest lätt framkallas. Det skapar även en trygghet hos barnen genom att i början av varje dag veta vad som händer. Vi vill genom vardagspedagogik, planerad verksamhet, föräldrars önskemål och varje enskilt barns egna förutsättningar och behov, stärka barnen så att de blir trygga och självständiga empatiska människor som även växer i sina sociala roller som individer oavsett kön.

bottom of page