top of page

Arbetsplan för

Sjöhästens pedagogiska omsorg

Korsberga

Vision / Mål

Friska barn ger kreativa och upptäckande barn. I en alltför stressig, impulsiv och otrygg miljö vill vi ha lugna, trygga, harmoniska och självsäkra barn.

Möjlighet till att äta hemlagad husmanskost.

Detta uppnår vi genom:

Mycket utevistelse ger oss friskare barn

Trygga barn får vi genom välplanerade aktiviteter.

Vi startar varje samling med en genomgång av dagen.

Denna metod gör att barnen vet vad som ska hända varje dag och skapar trygghet hos dem. Det ges även här tillfälle att lägga till eller ta bort någon aktivitet, vilket gör att barnen känner att dom är delaktiga i verksamheten och ger en vi-känsla i gruppen.

Vi äter dagligen husmanskost lagad från grunden i vårt fina kök. Alltid svenska råvaror.

Vår lokala arbetsplan:

Vi fokuserar på UTVECKLING OCH LÄRANDE ur LPfö 98

Enligt § 2:2 ska våran verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bilda en helhet. Verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Mål:

Verksamheten ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin identitet och känna trygghet i den.
  • Känna delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

Riktlinjer:

Pedagoger ska ansvara för:

Att arbetet i barngruppen för att barnen:

- Ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga


- Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker


- Ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper


- Ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen

Verksamhetside´

Den pedagogiska verksamheten har inriktning mot lekens betydelse för utveckling.

Vi anser att leken är barnens viktigaste redskap. Den behöver de för att lära sig förstå och behärska sin omgivning.

För att låta barnen få en sund vistelse och hälsosam livsstil har vi som mål att lägga en stor del av verksamheten utomhus.

Lokalen ligger i nära anslutning till skogen som vi kan leka och utforska,

Det är svårt att hitta en bättre och mer utvecklande miljö att leka i.

Vi vill ge barnen en inspirerande miljö med engagerade, medupptäckande vuxna, där de kan utvecklas till nyfikna och kreativt tänkande individer. Här finns det tid och plats för att leka färdigt. Leken är en viktig del i den pedagogiska verksamhetens vardag och barnen skall ha roligt, känna glädje och värme när de prövar och utforskar världen runt omkring sig.

Leken är en viktig del i den pedagogiska verksamhetens vardag och barnen ska ha roligt, känna glädje och värme när de utforskar världen runt omkring sig.

bottom of page