top of page

Uppsägning av plats

Två månaders uppsägningstid

Uppsägning av plats görs skriftligt minst två månader i förväg, och räknas från den dag uppsägningen har lämnats till sjöhästen.

Avgiften betalas som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte.bottom of page