top of page

Verksamhetside´

Den pedagogiska verksamheten har inriktning mot lekens betydelse för utveckling.

Vi anser att leken är barnens viktigaste redskap. Den behöver de för att lära sig förstå och behärska sin omgivning.

Lokalen ligger i nära anslutning till skogen och vi har en stor utegård.

Det är svårt att hitta en bättre och mer utvecklande miljö att leka i än naturen och allt som den har att bjuda på.

Vi vill ge barnen en inspirerande miljö med engagerade, medupptäckande vuxna, där de kan utvecklas till nyfikna och kreativt tänkande individer. Här finns det tid och plats för att leka färdigt. Leken är en viktig del i den pedagogiska verksamhetens vardag. Barnen ska ha roligt, känna glädje och värme när de prövar och utforska världen runt omkring sig.

Våra barn utsätts för alltför mycket stress, detta vill vi motverka med en lugn och harmonisk stämning. Vi vill ha trygga och självständiga individer.

Detta uppnår vi genom välplanerade aktiviteter där barnen själva fått bestämma innehåll till en viss del.

Vi startar varje dag med en liten genomgång av dagen.

Denna metod ger barnen möjlighet att själva vara med och bestämma och känna att deras insats är viktig. Vi strävar dessutom efter att inte ge barnen allt för mycket att välja mellan, då beslutsångest lätt framkallas.

Det skapar även en trygghet hos barnen genom att i början av varje dag veta vad som händer.

Vi vill stärka barnen genom vardagspedagogik, planerad verksamhet, föräldrars önskemål och varje enskilt barns egna förutsättningar och behov. Då blir de trygga och självständiga empatiska människor som även växer i sina sociala roller som individer oavsett kön.

bottom of page